Oslo kommunes gave er 6 sertifikater i kunstprosjektet Framtidsbiblioteket av den skotske kunstneren Katie Paterson, ett til hver av kongeparets barnebarn.

– Gjennom kunstprosjektet Framtidsbiblioteket gir Oslos innbyggere kongeparet en del av byen og en del av framtiden. Dette er ikke bare en gave til kongeparet, men også til kongeparets barnebarn og deres etterkommere. Gaven løfter fortid og nåtid inn i framtiden, sier ordfører Marianne Borgen.

– Oslo har vært by i 1000 år. Vi eier ikke byen, vi forvalter den for dem som kommer etter oss. Framtidsbiblioteket er en gave til dem som ikke er født ennå, og den kan vi gi, fordi Oslos politikere begynte å kjøpe skog i 1889, og fordi byen har drevet Deichman siden 1785. Kongefamilien lever og virker i hjertet av byen, og vi vil hedre dem med å gi 100 nye år med eventyr, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Ordfører Marianne Borgen overrekker gaven i deputasjon på Slottet 9 mai.


Fotografi av Katie Patersons sertifikat. Foto: Oslo kommune/Sturlason
 

Om gaven
I Nordmarka er det plantet en skog som skal gro i 100 år. Om 100 år skal den bli til bøker. I de 100 årene som biblioteket vokser, en tekst i året, skal biblioteket være i et eget rom i det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika, bygget av tømmeret som ble hugget i 2014, før den nye skogen ble plantet. Først om 100 år skal tekstene trykkes på papir laget av de trærne som ble plantet i 2014.

Kunstneren Katie Paterson har laget et begrenset antall nummererte verk som fungerer som sertifikater og gir innehaveren et eksemplar av de komplette tekstene og mulighet til å være til stede under åpningen av tekstene i 2114. De nummererte verkene er trykket på papir laget av trær som ble hugget i Nordmarka for å gi plass til nyplantingen til Framtidsbiblioteket.

– Framtidsbiblioteket overgår alle våre drømmer og forhåpninger. På grunn av den lange levetiden vil dette kunstverket være relevant for folk i Oslo de neste hundre årene og samtidig utgjøre en skattkiste som framtidige generasjoner vil ha glede av, sier Anne Beate Hovind, leder i stiftelsen Framtidsbiblioteket.

Kunstprosjektet har fått massiv oppmerksomhet i hele verden siden lanseringen i 2014.
– Det er stort at et enkelt og jordnært kunstverk berører så mange og får en slik global mottakelse. Det har åpenbart truffet en streng i oss, sier Anne Beate Hovind.

Til nå er det skrevet tekster av den canadiske forfatteren Margaret Atwood og britiske David Mitchell. 2. juni i år overleveres tekst av den islandske forfatteren Sjón i Fremtidsbibliotekskogen.

Kunstverket Framtidsbiblioteket (Future Library) er utviklet for Bjørvika på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Framtidsbibioteket produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstneren. Det forvaltes av Stiftelsen Framtidsbiblioteket. Prosjektet støttes av Oslo kommune ved Kulturetaten og Bymiljøetaten.

Mer om verket finnes på www.futurelibrary.no


2 fotografi model av Silent Room i Framtidsbiblioteket. Foto: Atelier Oslo Lund Hagem Arkitekter

Tekst basert på pressemelding sendt ut av Oslo bystyre, 8. mai 2017.