Bjørvika Utvikling har utarbeidet en flott oversiktsplan over hvordan Bjørvikas offentlige rom vil se ut i fremtiden.


Under «Åpen dag i Bjørvika», som ble avholdt lørdag 31. august 2013, presenterte Bjørvika Infrastruktur AS blant annet en nylig utarbeidet oversiktsplan over området. Planen viser gode illustrasjoner over hvorledes havnepromenader, parker, allmenninger og andre offentlige rom vil framstå når området er ferdig utbygget.Oversiktsplanen er en del av et informasjonsbrosjyre som gir gårdeiere, leietagere og andre som ferdes i området en god oversikt over Bjørvika nå og i framtiden. Last ned en «lett-versjon» av brosjyren (pdf/1,2 MB) her.

For utfyllende informasjon om vår aktivitet i Bjørvika surf videre på denne nettsiden og følg oss på facebook. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for ytterligere informasjon.

Trond Knapstad og Vibeke Hermanrud har gjort klar informasjonsstanden til åpen dag i Bjørvika.