Akerselvallmenningen

Allmenningen er av stor betydning som historiefortellende element, og derfor viktig for Osloborgernes identitet.