Bakgrunn for allmenningene i Bjørvika

Et av de mest sentrale byplanmessige grepene for Bjørvika er de syv allmenningene og den sammenhengende havnepromenaden.