Bjørvikas historie

Navnet Bjørvika het på norrønt språk «Bæjarvik» som har betydningen Byvika.