Bygg og bolig

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil rundt 10.000 mennesker bo i den nye bydelen og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her.