Offentlige rom tilpasses bruken

I offentlig rom hvor færre mennesker ferdes og oppholder seg samtidig, er det større andel grøntområder.