SE HVORDAN OPERASTRANDA ER BYGGET PÅ GAMLE MATERIALER

Operastranda åpnet sommeren 2021. Det tok 6 måneder med intensiv byggeaktivitet for å ferdigstille Oslo sin nye badestrand. Bak prosjektet ligger det imidlertid flere år med planlegging. Allerede i 2012 begynte Bjørvika Infrastruktur å utarbeide de første planene for prosjektet. Sentralt i planleggingen stod visjonen om at Operastranda skulle være et foregangsprosjekt når det kommer til bærekraftig utbygging. To målsettinger fikk særskilt fokus:

  • Operastranda skulle bygges uten å bruke fossile drivstoff.
  • Operastranda skulle baseres på kortreiste og bærekraftige materialer.

I tett samarbeid med Oslo Kommune, rådgivere og entreprenører lykkes Bjørvika Infrastruktur med å oppfylle sine målsettinger. Det ble lagt til rette for en sirkulærøkonomi som gjorde at hele 90% av all stein til prosjektet er gjenbrukt. I den interaktive grafikken under kan du klikke og lese mer om hvor elementene på Operastranda stammer fra.