Veisystemet i Bjørvika

Hovedveinettet i Bjørvika er totalt transformert siden utbyggingen startet i 2003.