Kommunale gater

Trelastgata, Operagata, Lohavngata og alle tverrforbindelser mellom kollektivgater og hovedveinett bygges av Bjørvika Infrastruktur, og Statens vegvesen har ansvar for utbyggingen av hovedveisystemet.