Kongsbakken

Kongsbakken blir et sentralt rekreasjonsområde for nabolaget.