Loallmenningen

Loallmenningen blir et stort offentlig friområde og Lohavns lokale senter.