Losæter

Losæter er en kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk.