Miljøsjekkliste

Sjekklisten bygger på erfaringer så langt med utbyggingen i Bjørvika.