Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur omfatter vann og avløp, fjernvarme, høyspenningsanlegg og IKT-anlegg.