Tidligere temporære kunstprosjekter

Common Lands - Allmannaretten var en rekke temporære kunstprosjekter som tok utgangspunkt i den pågående byutviklingen i Bjørvika i Oslo.