Utbyggerne hever miljøambisjonene i Bjørvika

Utbyggingen av Bjørvika pågår for fullt, og miljøambisjonene er samlet i et miljøoppfølgingsprogram. Programmet ble revidert i 2012 for å sikre at Bjørvika fortsatt kan være et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling. Utbyggerne tok selv initiativet til å heve miljøambisjonene.