Sjøbadet på Sørenga

Sjøbadet ytterst på Sørengutstikkeren er en flott park på sjø og land.

Operaallmenningen

Operaallmenningen blir sentralt plassert mellom Jernbanetorget og Operaen og fjorden og foran Nye Deichmanske Hovedbibliotek.

Stasjonsallmenningen

Stasjonsallmenningen er et sentralt byrom i Bispevika med Akrobaten bro over sporområdet fra Grønland.

Bakgrunn for allmenningene i Bjørvika

Et av de mest sentrale byplanmessige grepene for Bjørvika er de syv allmenningene og den sammenhengende havnepromenaden.

Akerselvallmenningen

Allmenningen er av stor betydning som historiefortellende element, og derfor viktig for Osloborgernes identitet.

Havnepromenaden

Havnepromenaden i Bjørvika kommer til å bli 2,8 kilometer når den står ferdig.

Bispekilen

Bispekilen er en visuell og funksjonell forbindelse mellom Middelalderparken og fjorden. (Ill: SLA)

Veisystemet i Bjørvika

Hovedveinettet i Bjørvika er totalt transformert siden utbyggingen startet i 2003.

Miljø og bærekraft

Bjørvika kjennetegnes av yrende badeliv, lav trafikkbelastning og bærekraftige løsninger. Samtidig tilrettelegges for nærkontakt mellom mennesker og vann.

Bygg og bolig

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil rundt 10.000 mennesker bo i den nye bydelen og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her.

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur omfatter vann og avløp, fjernvarme, høyspenningsanlegg og IKT-anlegg.

Katie Paterson – Future Library

Kunstneren Katie Paterson har skapt Framtidsbiblioteket for Oslo og Bjørvika på oppdrag fra Bjørvika Utvikling.

Futurefarmers’ Flatbread Society

Bakehuset og åkre med urkorn er to hovedelementer i Futurefarmers kunstprosjekt på Losæter.

Strategisk satsing på kunst

Med fokus på Future Library (Framtidsbiblioteket), Flatbread Society på Losæter og Kunsthall Oslo.

Losæter

Losæter er en kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk.

Loallmenningen

Loallmenningen blir et stort offentlig friområde og Lohavns lokale senter.

Kunstguide for Bjørvika

Her er en oversikt over eksisterende, tidligere og fremtidige kunstsatsninger i Bjørvika.

Tidligere temporære kunstprosjekter

Common Lands - Allmannaretten var en rekke temporære kunstprosjekter som tok utgangspunkt i den pågående byutviklingen i Bjørvika i Oslo.

Festningsallmenningen

Festningsallmenningen blir en grønn forbindelse fra Kvadraturen til Bjørvika og Fjorden.

Kongsbakken

Kongsbakken blir et sentralt rekreasjonsområde for nabolaget.