Bjørvika Infrastruktur AS har besluttet å inngå rammeavtaler for leveranser til gater og allmenninger i Bjørvika. Evalueringen av tilbud pågår og det tas sikte på å inngå kontrakt med belysningsleverandør i løpet av juni 07.

Belysningen i Bjørvika skal ha en helhetlig, gjennomgående og felles design. Gatebelysningen og den mer dekorative belysningen skal både ha en belysningsmessige funksjon i allmenningene og gi folk en totalopplevelse.

Det gjelder følgende leveranser:·   Gatebelysning kommunale veier – armaturer og master

·   Belysning av plasser og gangarealer (allmenninger) – armatur og mast

·   Effektbelysning langs Havnepromenaden og i allmenninger ? armaturer

 

Det tas sikte på å inngå en rammeavtaler over 4 år (2007 – 2011) med mulighet for forlengelse. Leveransene tiltransporteres hovedentreprenør for de enkelte entrepriser, dvs leverandør (K102) skal levere armaturer og master til hovedentreprenør etter avtalte planer. Hovedentreprenør er ansvarlig for montasje og tilkoplinger.