Det har vært full fart på Losæter i 2016 med Flatbread Society, bybonden og Bjørvika Utvikling i spissen. Se de finne bildene her:

Elever fra Natur Videregående skole hjalp til med vårånn og pløying av åker 12. april 2016.
21. mai ble urkornåker sådd i perfekt duskregn.Og slik så det ut ovenfra da det var ferdig sådd:
Losæters offentlige bakehus og drivhus begynte å ta form i mai og juni. Bakehuset er en del av Flatbread Societys kunstprosjekt. Her fra da fundamentet ble laget i mai. Reisverket inspirert av en Colin Archer redningskøyte ble bygget av båtbygger 4915 fra Sandøya og leireveggene ble bygget av Aasgård&Millar i mai og juni. Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utviklings kunstprogram.
Ordfører Marianne Borgen kom på besøk til Losæter 25. mai. Hun plukket salaten sin selv til lunsj. Kunstner Amy Franceschini fa Futurefarmers og ordføreren overrakte Svedjerug til Henie Onstad kunstsenter og en utstilling som åpnet der i juni.
I juni var landbruksminister Jon Georg Dale og flere lokale politikere som bl.a. Byråd Lan Marie Nguyen Berg og Trine Skei Grande med på å så åkeren med svedjerug (foto: Anne Beate Hovind). 
Anne Beate Hovind er prosjektleder for kunst i Bjørvika Utvikling og en nøkkelperson på Losæter. I 2012 initierte hun prosjektet på Losæter sammen med kunstnergruppen Futurefarmers.

Bybonde Andreas Capjon har fått det til å spire og gro som aldri før på Losæter siden han begynte å jobbe der 1. april. Her har han gjort i stand en kasse med grønnsaker og spisbare blomster til Maeemo restaurant.


Over 500 barn og voksne fant veien til åpen gård på Losæter i Bjørvika i slutten av august.


Ovnsbygger Sten (ø.t.v). Emmanuel Rang ledet bakeworkshop ifbm Oslo Arkitekttriennales sideprogram «After Belonging» (ø.t.h.). Kulturnatt (n.t.v.) og Permakulturevent med Tsarsten & The Freudian Slippers.


Spurvene har forsynt seg godt av kornet på Losæter. Natur Videregående hjalpt bybonden og Flatbread society med å høste inn det som var igjen av spelten.


Losætermiddager inkludert felles innhøsting har vært en kjempesuksess hver onsdag i august og september (foto: Bybondens facebook side).


Ja, det er naturligvis høner på sætra! (foto: Henriette Stensdal)


Landbruksdirektører fra hele landet kom besøk i slutten av august i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Anne Beate og Andreas fortalte om bakgrunn og aktiviteter på Losæter.

Miljødirektoratets fagseksjon for lokal forurensning er en av mange grupper som har vært på besøk og befaring på Losæter i sommer.


Bybonden har mange gode hjelpere! Her 4. klassinger fra Steinerskolen på Nordstrand som dekker til jorda som er nypløyd med gress før høsten og vinteren setter inn.

Fakta om Losæter:
Losæter er en kulturinstitusjon, en demonstrasjonssæter og et kompetansesenter for urbant og økologisk landbruk. Det er en allmenning i Bjørvika for økologisk matproduksjon koblet sammen med arkitektur, utdanning, kunst og kultur.

Kunstnerkollektivet Futurefarmers, ledet av Amy Franceschini, foreslo og initierte parsellkollektivet Herligheten i 2012, Flatbread Society i 2013 og Losæter i 2014. Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utviklings kunstprogram. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst.

Norges Bondelag og Bjørvika Utvikling samarbeider om å utvikle urbant landbruk på Losæter i Bjørvika, og de har sammen engasjert bybonden. Norges gruppen er en av sponsoren.

Losæter lanserte nylig en egen webportal www.loseter.no med info og linker til bl.a. Futurefarmers Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv, Bybonden, Oslo Byrøkt, m.m. Følg med på hva som skjer på Losæters Facebookside.

Foto: Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling