SAND FRA DRAMMENSFJORDEN

Det var ikke vanskelig å finne argumenter for å velge lokal sand til å fylle Operastranda.

I et prosjekt med ambisjoner om å redusere klimagassutslippet var det et åpenbart valg at sanden skulle hentes fra nærliggende sandtak. Lokale sand krever mindre transport og reduserer miljøbelastningen.

Men valget av lokal sand gir også fordeler for livet i Oslofjorden.

Ved import av sand fra andre geografiske områder er det en risiko for at organismer som ikke har sitt naturlige opphav i Oslofjorden spres med sanden som importeres. Fremmede organismer kan også forstyrre balansen i økosystemet og true lokale arter.

Derfor ble det valgt sand fra Svelvik i Drammensfjorden til sandstranden. Kortreiste, bra for miljøet og bra for artsmangfoldet.

Kortreist sand fra Svelvik i Drammensfjorden.