Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås) og Bjørvika Utvikling inviterer til miniseminar om kunst og byutvikling torsdag 17. januar kl. 09.00.

 

Ta en spasertur i byen og se kunstens møte med byrommet gjennom tidene
Sted: Auditoriet på Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.
Tidspunkt: torsdag 17. januar kl. 09.00 – 11.00.
Gratis adgang.
Påmeldinginfo@bjorvikautvikling.no innen onsdag 16.1. kl.12.00
Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås) og Bjørvika Utvikling inviterer til et miniseminar med utgangspunkt  i den oppdaterte og utvidete utgaven av Temahefte kunst. Den viktigste endringen er Oslo-guiden, som har blitt et større og mer selvstendig kapittel. Hensikten er å gi brukere av heftet – utviklere, kunstnere og andre – innsikt i hvordan ulike epokers politiske og kulturelle ambisjoner kommer til uttrykk i kunst. Kapittelet er bygget opp som en guide for direkte betraktninger av kunst i det fysiske byrommet.
Ideer og styresett som har formet byen kommer til uttrykk blant annet gjennom kunst. Når man i dag skal verdsette og utvikle kunst i offentlige rom, er dette et viktig perspektiv. Oslo-guiden anvender en metode som har blitt utviklet spesifikt for dette formålet. Den tydeliggjør historiske sammenhenger mellom kunsten, byrommene og samfunnet. Det handler om å se hvilke symbolske kontekster kunstverk inngår i, når de ble laget, hvilke styresett som bestilte disse verkene, og hvilken rolle de spiller i konteksten over tid.
Temahefte kunst er en utdypning av kvalitetskriteriene som regulerings-planen stiller for områdene Bjørvika, Bispevika og Lohavn. Den første utgaven av temaheftet kom ut i 2009.
Innlegg ved Anne Beate Hovind (BU), Per Gunnar Eeg-Tverbakk (KHIO), Marius Grønning (UMB) og Berit Nordahl (UMB).
Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunstprogrammet i Bjørvika Utvikling (BU) med fokus på stedsutvikling og de store nye offentlige rommene i bydelen.
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, frilanskurator, for tiden engasjert av Kunsthøgskolen i Oslo for å utvikle MA-studiet kunst og offentlige rom.
Marius Grønning, førsteamanuensis i by- og regionplanlegging, Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).
Berit Nordahl, leder, seksjon for planlegging, eiendom og jus, Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).