Norges største flytende sjøbad bygges i disse dager i en tørrlagt dokk i Fredrikstad. I juli starter ferden inn Oslofjorden.

Sjøbadet blir en flytende park på rundt fem dekar og er en forlengelse av parken på land ytterst på Sørenga. Det 190 meter lange sjøbadet vil tilby besøkende et 50 meter langt åpent basseng, et 200 m2 stort sjøbad med universell utforming, rekreasjonsområde med sitteplasser og trapper ned mot sjøen, og fantastisk utsikt inn mot operaen, Akershus festing og resten av byen.

Fagkompetanse og presisjon
«Det er høye krav til presisjon og strenge toleransekrav», forteller byggeleder Frank Lønberg fra Bjørvika Infrastruktur om det store sjøbadet som bygges i Fredrikstad.

Oppdrift, ballast og at den er i vater er nøye beregnet i forhold til vekt og tykkelse på betongen og tyngden av armeringen. Et to meter tykt lag med XPS isopor fylles i celler støpt i betong (se tegning under). Denne rosa isoporen trekker ikke til seg vann og har ekstra lang levetid.

«Når slusene forsiktig åpnes og tørrdokken fylles med vann i juli, så skal tusenvis av tonn med betong og armering flyte opp takke være isoporen, samt at sjøbadet er konstruert oppå et tykt lag med singel. Singelet skaper luftlommer som sikrer tilstrekkelig oppdrift under konstruksjonen», forklarer Frank.

Det er fagpersoner i alle ledd i planleggings- og byggeprosessen. «For å lage denne enorme flytende parken kombinerer vi teori, praksis og erfaring», forteller Kenneth Westeng, som er en av arbeidslederne i AF.


Byggeleder Frank Lønberg (til høyre) og arbeidsleder Kenneth Westeng (til venstre).


Presisjonskravene er strenge. Her vet alle akkurat hva de skal gjøre.


Alt materialet som benyttes må heises ned med enorme kraner, og avfallet heises opp.

Slepes inn Oslofjorden
I februar 2014 begynte AF-gruppen byggingen av den første av tre deler av sjøbadet. Rundt påske var de halvveis i byggeprosessen. Siste støp skjer i juni. I juli slepes «skallet» av sjøbadet i tre omganger fra Fredrikstad til Bjørvika der det forankres. Når det er festet utenfor Sørenga utføres de siste arbeidene på overflaten. Den får et tredekkes og sitteplasser.


Totalt blir sjøbadet 190 meter lang. Den består av tre massive elementer samt et 50 meter langs åpent svømmebasseng med 8 baner helt ytterst.


Frank og Kenneth står på toppen av den kraftige sluseveggen som skal åpnes forsiktig i juli for at sjøbadet skal flyte opp. XPS isopor sees i bakgrunnen.

Miljøvennlige materialer
«Som i resten av Bjørvikautbyggingen legger vi stor vekt på å ta vare på miljøet», forteller Frank. Det benyttes flyveaske i betongen, resirkulert stål, miljøimpregnert furu  og isoporen har også gunstige tall i forhold til CO2-utslipp.
«Vi er dessuten veldig bevisst på at det skal bli minst mulig avfall og spill i produksjonen, og alt avfallet som produseres kildesorteres.»

Nedlagt skipsverft og kortreiste materialer
Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) ble nedlagt i 1988, og mellom 1873 og 1987 ble det levert 443 båter og forskjellige fartøyer fra FMV. Dette var et av landets største skipsverft og på det meste jobbet rundt 2500 mann der. Da verftet ble lagt ned betød det mye for lokalsamfunnet. Nå er rundt 20 mann i arbeid med sjøbadet i regi av AF som har leid tørrdokken. Betongen leveres primært fra et verk i Fredrikstad og armeringen kommer fra Oslo.


Det står fremdeles noen kraner igjen, før FMV gjøres om til et boligområde.

FAKTA OM SJØBADET:
Ytre mål: ca 5.000 m2 (190 m lang, ca 28 m bred)
Konstruksjonens areal: 3.115 m2
Høyde: 2,3 til 2,6 meter
Total vekt: 4650 tonn (tilsvarer ca. 3100 personbiler)
Løpemeter armering i konstruksjonen: ca 370 km (2 ganger t/r Fredrikstad-Oslo)
Antall knuter som binder armeringen: ca. 1,5 million knuter
XPS isopor: ca. 5800 m3 (levert med 65 trailerlass)

Byggherre: Bjørvika Infrastruktur AS

Arkitekt: Aas Jacobsen, LPO og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Entreprenør: AF-gruppen

Kontraktssum: 60 MNOK.


Sjøbadet er konstruert oppå et tykt lag med singel for å sikre oppdrift. Bakerste element er straks ferdig. Det andre elementet i midten er påbegynt og innen juni støpes det siste elementet oppå på singelen fremst i bildet.


Omtrent slik ser arkitektene for seg at sjøbadet vil se ut når det er ferdig.


Celler støpes i betong. Et to meter lag med isopor plasseres oppi cellene. Øverst kommer et 25 cm dekkestøp.

Foto/tekst: Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling AS