Skur 58 er et av de siste havneskurene som står igjen i Bjørvika. Rivingen av Skur 58 er påbegynt, og innen 1. juli 2011 vil bygningen være jevnet med jorden. Skur 58 var havnevesenets drift- og verkstedsbygning fra 50-tallet.

I begynnelsen av april flyttet de siste arbeiderne med sine maskiner og verktøy ut av havneskuret. Den 9. april gave Tinagent Skur 58 en verdig avslutning med fotoutstilling, gravøl og fest.

AF Decom har ansvaret for miljøsanering og rivningen. Innvendig sanering ble ferdig 5.mai, med bl.a. fjerning av asbest. Fra midten av mai begynner maskiner å rive ned selve bygningen.

Skur 58 ligger rett ved siden av og til øst for Operaen. Havneskuret vil ikke bli erstattet av noen andre bygninger, men Operagaten vil fortsette rett fram og over der som skuret ligger nå. Rivning av bispelokket og trafikkmaskinen vil starte til høsten, slik at det blir åpnet opp mer mot sjøen fra jernbanen.

Rivningen er godt i gang.