– Det blir kjempeforandringer i Bjørvika framover. I løpet av tre år vil  Bispelokket og trafikkmaskinen ved Oslo S forsvinne, og alle gater blir på et nivå. Vi åpner også elva opp mot Oslo S, forteller Geir Lynnebakken i Bjørvika Utvikling.


Bildetekst: Akerselva åpnes nordover mot sporområdet og blir mer tilgjengelig.

Tilgjengelig for publikum
Et av hovedgrepene i utviklingen av Bjørvika er at det skal være tilgjengelig for publikum. Havnepromenaden vil løpe i sjøkanten, helt fra danskebåten i vest til Kongshavn i syd. Den vil bli hele 3 km lang. Og for å binde byen bak mot havnepromenaden så blir det syv allmenninger/parkannlegg som man da kan gå til fots å møte havnepromenaden.Store gode byrom å oppholde seg i for publikum
Også gatene i Bjørvika vil bli tilpasset de myke trafikantene. E18 som nå dominerer området byttes ut med en aveny med brede fortau. I enden bygges Operaallmenningen.- Det er dette som skal bli hovedgleden med å være i nye Bjørvika, at det blir store gode byrom for publikum å oppholde seg i, sier Geir Lynnebakken.