Sørengutstikkeren har i dag 746 leiligheter fordelt på 8 byggetrinn. I 1. etasjene har det åpnet to barnehager, DNTs friluftshus, restauranter, butikker, kaffebar og pub.

Alle leilighetene er nå innflyttet på Sørenga og sentralparken er ferdig. Sjøbadet er en flytende park på rundt fem dekar og er en forlengelse av parken på land. Den fine stranden egner seg godt for bading og lek i vann for de minste barna. DNTs friluftshus tilbyr bl.a. kajakkurs. Foto: Bjørvika Infrastruktur (Geir Lynnebakken, Frank Lønberg og Vibeke Hermanrud)Byggetrinn 1 – 8
Sørenga Utvikling kjøpte den tidligere containerhavnen Sørengutstikkeren fra Oslo Kommune og Hav Eiendom i 2007 og startet opp utviklingen av området. Det første spataket ble tatt få år seinere, og allerede høsten 2011 flyttet de første familiene inn i byggetrinn 1. Hvert byggetrinn har sitt markante arkitektoniske uttrykk. I løpet av første halvår 2017 ble de siste leilighetene i byggetrinn 7 og 8 innflytningsklar.Sjøbadet og havnepromenaden
I takt med eiendomsutviklingen ferdigstilte Bjørvika Infrastruktur havnepromenaden, broer, kanaler og sjøbadet. Første del av havnepromenade vest langs Sørenga åpnet i 2011, og deretter ble havnepromenaden og infrastrukturen utviklet etappevis. Sjøbadet åpnet i juni 2015 og har siden den tid blitt en viktig attraksjon og rekreasjonsområdet, spesielt for de som bor i nabolaget og i indre Oslo. Ved årskiftet 2016/2017 åpnet siste del av havnepromenaden rundt hele Sørengutstikkeren.Da sjøbadet og havnepromenaden var ferdig utbygd overleverte Bjørvika Infrastruktur disse offentlige rommene vederlagsfritt til Oslo kommune. Eiendoms- og Byfornyelsesetaten er eiendomsforvalter, mens det er Bymiljøetaten som har ansvaret for driften.

Friluftshus
I 2016 åpnet DNT sin første «hytte» i byen. Friluftshuset like ved sjøbadet er et inspirasjons- og samlingssted for deg som vil være aktiv i og rundt Oslo og tilbyr både yogakurs, klatring i buldrevegg og kajakkopplæring.