En ny gjennomgående kanal ble åpnet opp i midten av september. Kanalen er dyp nok til at kajakker og mindre båter kan benytte den. Ved begynnelsen av sentralparken er det en bro for biler inkludert fortau, og en gangbro binder havnepromenaden sammen på vestsiden.

Et rev av gammel betong er etablert nede i kanalen med tanke på at skalldyr skal kunne trives der. I fjor ble det kjent at det var hummer ved Tjuvholmen! Så det er bare å vente å se hvilke sjødyr som vil få sitt nye hjem i kanalen.

Havnepromenaden på sørsiden av Sørenga er nå helt avstengt, bortsett fra ned til Prix. Denne delen av havnepromenaden åpner ved årsskifte 2015/2016. Da vil havnepromenaden på nytt knyttes opp mot havnepromenaden på Grønlia.

Sørenga har også fått en ny adkomstvei som tar av direkte fra Kong Håkon 5s, rett vedsiden av Losæter, og i en bue inn til Sørenga. Bjørvika Infrastruktur har i tillegg bygget en snuplass som legger til rette for at Sørengkaia kan betjenes med buss.

– Etter vår kunnskap skal Ruter sette opp buss innen utgangen av året, sier Geir Lynnebakken, daglig leder i Bjørvika Infrastruktur.

Kanalen (E10):

Byggherre: Bjørvika Infrastruktur AS

Vei:

Byggeherre:  Delt ansvar mellom Sørenga Utvikling og Bjørvika Infrastruktur.
Entreprenør: AF anlegg AS og Veidekke