Kontrakten med å bygge den store «betongflyteren» som skal bli badepark i sjø er tildelt AF gruppen. Kontraktssum er 60 MNOK.

Ytterst på Sørenga skal Bjørvika Infrastruktur AS etablere en park på 8,4 mål hvorav ca. halvparten ligger på land og resten i sjø.

Arbeidene med park i sjø igangsettes i høst og flyteren skal produseres i dokk før den slepes på plass på Sørenga. Der skal den forankres og de siste overflatearbeider utføres. Etter planen skal park i sjø være ferdig sommeren 2015, mens den delen som ligger på land ferdigstilles så raskt øvrig utbygging på området tillater det.
– Det er en milepæl å igangsette dette arbeidet som vil gjøre Sørengutstikkeren til en komplett perle, sier Geir Lynnebakken, daglig leder i Bjørvika Infrastruktur AS.