Oslo bys arkitekturpris hedrer fremragende arkitektur i Oslo by. Stasjonsallmenningen foreslått som kandidat til prisen i 2021.

Utformingen av Stasjonsallmenningen er er inspirert av norske fjell, hvor landskapet aldri er plant.

Stasjonsallmenningen åpnet i 2020, og er raskt blitt et av Bjørvika sine mest populære områder. Elementer som lys, vann, trær og stein er møysommelig bearbeidet og satt sammen på en måte som inviterer til til lek og danner sanselige opplevelser for folk i ulike aldre.

Et spesielt populært element er fonteneanlegget på allmenningens sørside, med vannsøyler av varierende styrke og belysning. Disse fungerer også som samlingspunkt om sommeren og danner en ramme for lek og rekreasjon på plassen.

Vannsøyler fungerer som samlingspunkt om sommeren og danner en ramme for lek og rekreasjon,

Stasjonsallmenningen er designet av SLA Arkitekter. Skaaret Landskap AS har vært utførende entreprenør. Bjørvika Infrastruktur AS er tiltakshaver og byggherre.

I 2020 ble Oslo bys arkitektpris tildelt Lund + Slaatto arkitekter for Munch brygge, et boligprosjekt som grenser til Stasjonsallmenningen. Vinneren for 2021 annonseres 14.oktober. Mer informasjon finnes på  Oslo Kommune sine nettsider