Se oppdatert status for utbyggingen av Bjørvika

Bjørvika er stadig i utvikling og det ferdigstilles jevnlig nye prosjekter. I 2023 kan vi nevne ferdigstillelse og åpning av nye Sentrum Brannstasjon, samt Clemenskvartalet med over 260 nye leiligheter.

Det er også mange store prosjekter under bygging, spesielt i Bispevika Syd hvor OSU bygger Mariakvartalet og Vannkunsten Syd.

Kartet under viser status for Bjørvikautbyggingen pr. august 2023.