Vi har hatt en enorm byggevirksomhet i Bjørvika i hele 2017. Området som nå har vår hovedfokus ligger langs Dronning Eufemia gates sydside. Det har vært oppstartsår for mange store prosjekter og noen er også ferdigstilt. Dette er mulig takket være dedikerte kollegaer og gode samarbeidspartnere, sier Geir Lynnebakken, daglig leder i Bjørvika Utvikling. 

Geir Lynnebakken forteller i denne korte videoen om framdrift og planene for 2018 og 2019, og spesielt om Akerselvallmenningen og Operaallmenningen:

Bjørvika Infrastruktur har som oppgave å bygge alt mellom husene, og mye ligger også nede i bakken som tekniske anlegg.

Mye av det vi har gjort i 2017 er forberedelser til kommende år. I 2018 vil mye ferdigstilles og i løpet av 2019 håper vi at de fleste prosjektene langs Dronning Eufemia gates sydside er sluttført.

I 2017 har deler av Bispekaia blitt reetablert og havnepromenaden rundt Sørenga er ferdigstilt. Det er åpnet nye fortau rundt Diagonale og langs Akerselvallmenningen i nord/vest. I 2018 fortsetter vi med arbeidene langs Akerselva og i mars starter vi byggingen av Operaallmenningen, Bjørvikas største offentlige rom.

Skyline i endring 2014 – 2017 (foto: Morten Knudsen)


35% FERDIGSTILT – 25% UNDER BYGGING

Lynnebakken viser til at et utbyggingsvolum tilsvarende én fjerdedel av hele bolig- og næringsutbyggingen i Bjørvika skal ferdigstilles i løpet av 2018 og 2019. Dette kommer i tillegg til de 36 prosentene som allerede er ferdigstilt.

I 2017 ble Sørengautstikkeren ferdig utviklet. På bygulvet i Barcode og på Sørenga har det kommet et rikt utvalg av kunst, service- og handelstilbud. Våre nærmeste samarbeidspartnere HAV Eiendom og Oslo S Utvikling bygger fortiden næringsbygg og 850 boliger i Bispevika og mellom Dronning Eufemias gata og fjorden. I tillegg står kommunen for bygging av sentrale kulturbygg som Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet som er ferdig i 2019 og åpner for publikum i 2020. Clarion Hotell/Skanska og StorOslo Eiendom er godt i gang på tomtene mellom Dronning Eufemiasgate og Munchmuseet (B1 og B4). Fra første spadetak ble tatt for 10 år siden, har vi nå kommet over halvveis, og vi regner med at dette omfattende byutviklingsprosjektet er ferdig om drøye 10 år.

Den rød fargen illustrerer hva som er ferdig og den blå byggeprosjekter som er i gang.© 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell/ (nov 2017).

Etter syv år er byggearbeidene på Sørenge ferdig. Totalt er rundt 1000 boliger innflyttet. Det er Sørenga Utvikling som har bygget boligene og sentralparken. Bjørvika Utvikling bygget sjøbadet og havnepromenaden rundt Sørenga i takt med utviklingen av boligene.

AKERSELVALLMENNINGEN

Den 500 meter lange Akerselvallmenningen strekker seg fra sporområdet på Oslo S, forbi Operaen og Munchmuseet helt ned til Sukkerbiten. I 2017 har vi ferdigstilt noen mindre deler av anlegget foran diagonale og opp mot Atriums sitt prosjekt på nordsiden av dronning Eufemias gate. Vi har startet med strekningen mellom Operagata og Oda bro som skal stå ferdig mot sommeren 2018 før vi beveger oss på østsiden av Akerselva og begynner på arbeidene mot Munch brygge. Slik vil Akerselvallmenningen vokse fram år for år og vi håper at innen 2019 er alt ferdigstilt.


En anleggsgartner fra Braathens legger brostein på området foran Diagonale (A9) som åpnet i november 2017. Det utvidete fortauet er fra 8 til 12 meter bredt med beplantning og gode lysforhold.

OPERAALLMENNINGEN

Operaallmenningene blir en av Bjørvikas største og viktigeste allmenninger, ikke minst fordi den blir sentralt plassert midt mellom Jernbanetorget og Operaen og fjorden og foran Nye Deichmanske Hovedbibliotek, som blir Bjørvikas nye kultursted og storstue. Denne allmenningen skal ha et flott vannspeil og skøytebane om vinteren, den siste gjør vi i samarbeid med Oslo Kommune. Vi starter arbeidene med Operaallmenningen 1. mars 2018 og ferdigstiller ved utgangen av 2019.


Illustrasjon av Operaallmenningen laget av landskapsarkitekten SLA.

KUNST I BJØRVIKA

Bjørvika omtales av mange som en ny kunstbydel med kulturinstitusjonen Losæter, Operaen, flere gallerier som Kunsthall Oslo, Munchmuseet i Bevegelse og Shoot Gallery, i tillegg til de kommende kulturbyggene Munchmuseet og Deichmanske bibliotek. Sistnevnte skal huse kunstprosjektet Future Library.

– Bjørvika Utvikling har valgt å satse på to langsiktige og jordnære kunstprosjekter som både berører og bidrar til å skape et byliv i Bjørvika: Future Library og Losæter med Flatbread Society involverer publikum og appellere til et bredt publikum.

Losæter er et offentlig kunstprosjekt dedikert til kunst og urbant jordbruk initiert av kunstnergruppen Futurefarmers som har vokst organisk fram siden 2012. Onsdagsmiddager og åpne bakehus har vært en suksess i 2017, og i sommer dro også kronprinsessen til sæters!

Den islandske dikteren, roman- og tekstforfatteren Sjón overleverte det tredje manuskriptet til det 100 års lange kunstprosjektet Framtidsbiblioteket i juni i år, og i 2018 kommer Elif Shafak. Hun er en kritikerrost romanforfatter, engasjert politisk kommentator og foredragsholder og Tyrkias mest leste kvinnelige forfatter. Tekstene skal huses av det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika i et eget rom designet av kunstneren Katie Paterson.

Øverst tv. Marianne Borgen, kunstner Katie Paterson og forfatter Sjón. Foto: © Bjørvika Utvikling / Kristin von Hirsch. Øvrige foto: Åpent bakehus på Losæter og kronprinsesse Mette Marit på besøk.

Bjørvikakonferansen 2017 kom utbyggerne, politikerne og byplanleggerne med konkrete innspill på hvordan komponere aktivt byliv. For å skape positive synergier mellom Bjørvika og resten av byen oppfordret Ingar Brattbakk fra HiOA utbyggerne i Bjørvika til å skape varierte møteplasser, gode forbindelseslinjer, større variasjon i boligene, samt samarbeid, kulturtilbud og skoletilbud på tvers. Les mer.

Vi ser fram til et travelt og innholdsrikt 2018 og til å fortsette utviklingen av den offentlige rommene, havnepromenaden, kunstprosjektene, veier og annen teknisk infrastruktur.

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår!

Med vennlig hilsen alle oss som jobber i Bjørvika Infrastruktur AS og Bjørvika Utvikling AS
v/ Geir Lynnebakken
Daglig leder