TRAPPER AV LOKAL GRORUDGRANITT

Naturkreftene gjør det umulig å fylle hele Operastranda med sand. Utenfor steinmoloen er strømmene i fjorden så sterke at sanden raskt ville blitt vasket bort. Derfor er denne delen av stranden belagt med store steinblokker. De er satt i en trappeform som gjør veien til første svømmetak kort for de svømmedyktige.

Det var naturlig å se etter norske og kortreiste alternativer når «voksenstranda» skulle bygges.

Løsningen ble funnet i restene fra gamle gårder, kaier og jernbanekonstruksjoner. Disse ble samlet sammen og stablet pent på plass på Operastranda.

Braathen Landskapsentreprenør setter gjenbrukt Grorudgranitt på Operastranda.

Steinene er av typen Grorudgranitt, som i sin tid ble hentet ut fra steinbrudd nord og vest for Grorud i Oslo. Den er altså både lokal og gjenbrukt.

Ferdig trapp av norsk granitt.