I høst blir det stor byggeaktivitet på Paulsenkaia, utstikkeren på østsiden av Akerselva. Dette fører til at gang- og sykkelveien gjennom Stasjonsallmenningen stenges fra fredag 7. oktober.

Byggingen av det nye Munchmuseet er godt i gang, og grunnsteinen legges ned i midten av oktober. Det er byggestart for Clarion Hotel på tomten mellom Operagata og Dronning Eufemiasgate (B1). På Munch Brygge har StorOslo startet utviklingen av boliger og handelsareal (B4).


Omtrent slik vil det se ut når det er ferdig utbygd langs Akerselvallmenningen om tre-fire år.
© 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juni 2016)


Anbefalt sykkelrute

Den anbefalte sykkelveien gjennom Bjørvika er å følge Dronning Eufemiasgate, både fra Langkaigata og Oslo S i vest og til Kong Haakon Vs og Bispegata gate i øst. Det vil fremdeles være mulig for gående og syklister og dele fortau i Operagata.


Linker:

Om B1 og Clarion Hotel

Munch Brygge –  http://munchbrygge.no/

Det nye Munchmuseet – http://www.kulturbyggene.no/munch/