I Bispevika bygges både boliger og næringsbygg de nærmeste 3-4 årene i regi av Oslo S Utvikling. I Bjørvika Infrastruktur jobber vi for at det skal bli god fremkommelighet både i anleggsperioden og når det er klart for fri ferdsel.

Bispevika vil bestå av ca. 1.300 boliger, næringsbygg og publikumsrettede lokaler i alle første etasjene. I disse dager ferdigstilles en bro over det som skal bli den fremtidige Bispekilen. Broen er en forlengelse av Rostock gata som går gjennom Barcode og fortsetter videre mot Kongsbakken og Sørenga.


Omtrent slik vil det se ut når det er ferdig utbygd i Bispevika mot Middelalderspeilet. © OSU – med ugangspunkt i 3D-modell Bjørvika Ser her.

Spennarmert bro
Først ble det pelet en lang plate på hver side av broen som ender opp i et langkar hvor broen ble festet, forklarer byggeleder Frank Lønberg.

– Vi bygde deretter den spennarmerte broen. Forskalingen hviler på hjelpepeler rammet til fjell. Før forskalingen fjernes skal 24 stållisser strammes sammen slik at broen løfter seg 40 mm over hjelpepelene. De 10 cm tykke stållissene er innstøpt i rør, og det er store krefter i sving når spenntauene strammes og den 1400 tonn broen heves av hydrauliske jekker.

Fra venstre: I begynnelsen av fase 2 (foto: Frank Lønberg). Broen fylles opp med 1400 tonn betong (foto: Frank Lønberg). Broen er snart ferdig.  

Byggherre: Bjørvika Infrastruktur
Design: Bjørbekk&Lindheim Landskapsarkitekter
Rådgivende ingeniør: Norconsult
Utførende: AF Gruppen
Lengde: 30 m
Bredde: 20 m

Byggetid:
Fase 1: Høsten 15 til årsskifte 15/16.
Fase 2: Våren 16 til årsskifte 16/17.