Det ble resultatet av forhandlingene mellom Oslo kommune og Riksantikvaren. I forliket trekker Riksantikvaren innsigelsene mot reguleringsplanen og Lambda er nærmere en realitet. I tillegg blir det vannspeil foran det nye biblioteket slik BI har fremmet forslag om. Riksantikvaren får en ca 90 bred Kongsbakken-allmenning.