Temahefte Kunst er ferdig og ble lansert torsdag 12. februar 2009. Temahefte skal fungere som et redskap som gjør det lettere å sette seg inn i og håndtere kunstrelaterte problemstillinger. Dette er det siste av i alt fem temahefter som Bjørvika Utvikling AS har utarbeidet.

Temahefte kan nå lastes ned. Se vedlegg.

Designhåndbok og fem temahefter
I forbindelse med reguleringsplanen for Bjørvika, Bispevika og Lohavn ble det utarbeidet en designhåndbok som vedlegg til planen. I designhåndboken videreutvikles de kvalitetskravene til utforming av området og dets by- og gaterom som er stilt i reguleringsbestemmelsene. Det ble videre forutsatt at det skulle utarbeides fem temahefter som utdyper hovedtemaene i designhåndboken: belysning, byrom og gaterom, bygninger, byromsmøbler og utstyr og til sist kunst. Bjørvika skal utformes etter samordnede retningslinjer ved hjelp av designhåndboken og temaheftene. Hensikten er å gi et stort utviklingsområde en helhetlig utforming og sikre gode estetiske resultater. Temahefte Kunst er det siste heftet som ferdigstilles. Arbeidet med kunst må ses i sammenheng med de andre temaheftene, designhåndboken og Kulturoppfølgingsprogrammet.

Et redskap for utbyggere og kunstfeltet
Kunstfeltet er annerledes og mer sammensatt enn feltene som dekkes av de andre heftene. Temahefte Kunst har derfor fått en annen form. Det skal fungere som et redskap som gjør det lettere å sette seg inn i og håndtere kunstrelaterte problemstillinger. Heftet har to deler, som kan leses separat:

  • Del 1 tar for seg praktiske aspekter ved realisering av kunst og er ment å fungere som et redskap for utbyggere og kunstfaglig ekspertise.
  • Del 2 sier noe om hva slags sted Bjørvika er, og etablerer et generelt grunnlag for forståelse av hvilke roller kunsten kan spille i offentlige rom.

Klare sammenhenger mellom kunsten, byrommene og samfunnet
Heftet begynner med en Oslo-guide – en «spasertur» gjennom Oslos gater for å tydeliggjøre at det gjennom historien finnes klare sammenhenger mellom kunsten, byrommene og samfunnet. Heftet er godt illustrert med bilder av ulike verk.

Ansvar, utvikling og utarbeidelse
Det er grunneiernes felles utviklingsselskap Bjørvika Utvikling AS som har ansvaret for å videreutvikle designhåndboken og å utvikle temaheftene. Temahefte Kunst er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av Marius Grønning (arkitekt og doktorgradstipendiat i urbanisme ved IUAV-universitetet i Venezia), Tone Hansen (kurator ved Henie Onstad Kunstsenter), Per Gunnar Eeg-Tverbakk (kunstner, frilanskurator og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo), Therese Staal Brekke (PBE, Oslo kommune) og Anne Beate Hovind (Bjørvika Utvikling AS).

For mer informasjon:
Anne Beate Hovind
Tlf.: 909 42 528

Heftet ble oppdatert i 2012. Last ned Temahefte kunst her (pdf) eller bestille ved å sende en epost til info@bjorvikautvikling.no.