Årsaken til stengingen er byggevirksomhet på tomtene langs sørsiden av Dronning Eufemias gate i regi av Oslo S Utvikling og HAV Eiendom. Havneveien følger i dag en trasé tvers over disse eiendommene. Adkomst til Sørenga vil bli opprettholdt via rundkjøringen på Grønlia. I vestre ende blir Havneveien stengt for gjennomfart ved krysset Operagata / Nylandsveien.


Bilister henstilles om å benytte Opera-tunnelen til all gjennomfartstrafikk gjennom Bjørvika.For syklister og gående
Syklister som kommer fra Mosseveien / Sydhavna henvises til sykkeltrasé langs kong Håkon 5s gate og videre i Dronning Eufemias gate. Gående kan krysse Kong Håkon 5s gate og følge gaten på langs vannspeilet. De kan også benytte gangbru fra Sørenga over til Operaen.
Klikk på kartene for at de skal bli større (pdf).Bjørvika et byggeområdet flere år til
Bjørvika vil fortsatt være et byggeområde også etter denne omleggingen. Hovedvegnettet i Bjørvika er i hovedsak ferdigstilt. Gatenettet i Bispevika åpnes etter hvert som bebyggelsen ferdigstilles, fra 2018 og i årene deretter. Havneveien vil da få ny trasé og bytte navn til Operagata parallelt med Dronning Eufemias gate, og Rostockgata parallelt med Kong Håkon 5s gate.

Bjørvika Infrastruktur overtar ansvaret
Bjørvika Infrastruktur tar nå over ansvaret fra Statens vegvesen for midlertidige veger og nye midlertidige kjøreruter på lokalvegnettet i Bjørvika. Med ferdigstillelsen av Dronning Eufemias gate sommeren 2015, og Sydhavna høsten 2015, er Statens vegvesens prosjekt i Bjørvika avsluttet.

Se også www.vegvesen.no/vegprosjekter/bjorvika for oppdaterte trafikkmønstre.

Henvendelser om trafikkomleggingen kan gjøres til:

Geir Lynnebakken
Bjørvika Infrastruktur AS
Mobil: 90507385
E-post: firmapost@bjorvikautvikling.no

Eystein Hanssen, kommunikasjonsrådgiver
Statens vegvesen
Mobil: 92299550
E-post: eystein.hanssen@vegvesen.no