Utbyggerne i Bjørvika fikk nylig besøk fra en delegasjon fra Trondheim. Trondheim skal i gang med et større byutviklingsprosjekt på Nyhavna.

Det er spennende å bruke Bjørvika som læringsarena for miljø og bærekraft i andre byer. Bjørvika sine måter å løse bærekraftutfordringene på gir gjenklang. Både Trondheim kommune, Trondheim Havn og Bane Nor var representert og fra Bjørvikautbyggerne stilte Bjørvika Infrastruktur, Oslo S Utvikling, Hav Eiendom og Kulturbyggene i Bjørvika.

På møtet presenterte utbyggerne i Bjørvika strategier og planer.

– Det blir enkelt å leve bærekraftig i Bjørvika, sier miljø- og bærekraftansvarlig i Bjørvika Infrastruktur Asbjørg Næss (t.h. foran). – Store prosjekter som Bjørvika må flytte bransjen på bærekraft. At vi har løftet oss underveis gjør også at vi nå leverer de bærekraftige løsningene som folk etterspør.

Utbyggingen av Bjørvika pågår for fullt, og Næss forklarte bl.a. hvordan vi har jobbet med  miljø og bærekraft helt fra starten av i alle prosjekter, og sørget for at ambisjonene overlever overgangene fra èn utbyggingsfase til en annen. Fastsettelse av entydige miljøkrav i konkurranseprogrammer for arkitektkonkurranser og miljøkrav i kontrakter med prosjekterende og entreprenører er eksempler på hvordan vi sikrer dette. Egne miljøoppfølgingsplaner (MOP) for hvert enkelt prosjekt fra skissestadiet til overlevering bidrar til denne kontinuiteten. Miljøsertifiseringen BREEAM har etterhvert fått en sterk posisjon i Norge og mange utbyggere ønsker å miljøsertifisere sine bygg.  OSU fortalte hvordan de har jobbet med BREEAM i flere av sine bygg i Bjørvika.

Næss presenterte bl.a. gode eksempler fra hvordan utbyggerne i Bjørvika har jobbet med miljøvennlige løsninger og materialvalg, sirkulær avfallshåndtering, grønn mobilitet og offentlige rom.

0 Svar

Legg igjen et svar.

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *