«Plast i havet berører oss alle. Dette er ikke et problem som er langt vekke fra oss, men det er en problemstilling som alle i Norge er opptatt av. Både unge og gamle ønsker å ta vare på miljøet, klimaet og vår felles fremtid,» sa  ordfører Marianne Borgen til de 150 personene fra Bjørvika som deltok i markeringen «Slå ring om Oslofjorden» til støtte for TV-aksjonen 2020.

Det var 150 deltakere fra kultur- og næringsliv i Bjørvika. Organisasjoner som deltok: DNB, Deichman Bjørvika, Braathen Eiendom, Hav Eiendom, Oslo S Utvikling, Munchmuseet, Carucel Eiendom, Bjørvika Utvikling, Den Norske Opera og Ballett, Thon Hotel Opera, KLP og Clarion Hotel Oslo, Akerselva trebåtforening, Nordea, Oslo badstuforening, Vipps, Salt, TOOL, Oslo havn, SDG, Madgoats og PWC.

Marianne Borgen fortsatte sin tale med å si:

«De 8 millioner tonnene plast som slippes ut i havet årlig, er ikke bare en trussel mot dyrelivet, men en trussel mot menneskeheten. Vi vet at dette er noe vi kan gjøre noe med. Gjennom handlinger som i dag, og det å samle inn til TV-aksjonen, bidrar vi også til nye holdninger, og forebygging av plastforsøpling i havet.

Hver enkelt av oss kan gjøre en innsats og gjøre en forskjell både som enkeltpersoner og arbeidsplasser. La oss som bor i Oslo vise at vi bryr oss om dette, som den fjordbyen vi er. Det handler om vår felles framtid.»

Ordfører Marianne Borgen holdt en flammende tale om viktigheten av å stoppe plastforsøpling i havet.

Markeringen «Slå ring rundt Oslofjorden» ble arrangert  i Bjørvika den 12. oktober i regi av Bjørvikaforeningen i samarbeid med TV-aksjonen og WWF Norge.  Bli med å støtt TV-aksjonen i Bjørvikas digitale bøsse: https://spleis.no/s/bjorvika

Valgerd Svarstad Haugland kom roende inn til Bjørvika med en bøsse sammen med Akerselva trebåtforeningen.

Etter arrangementet ble dette bildet tatt av alle talere. Fra venstre: ordfører Marianne Borgen, generalsekretær i WWF Karoline Andaur, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, TV-aksjonsleder Vibecke Østby og Ida Gravdal Haldorsen leder av Bjørvikaforeningen.

De ansatte i HAV Eiendom stilte opp for å bekjempe plast i havet.

Om TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Årets aksjon går av stabelen søndag 18. oktober.

Hvert år bidrar flere tusen bedrifter på ulike måter til TV-aksjonen, med økonomisk bidrag, bøssebærere eller synlighet, eller alle tre. I år er det ingen bøsser, men du kan gi penger til aksjonen digitalt. Bli med å lage din egen digitale bøsse!

Film: Erik Krafft for Bjørvikaforeningen. Foto: Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling