Regelsettet for energimerking tar ikke hensyn til miljø- og energigevinstene ved lokale energisentraler. I Bjørvika er det planlagt en sentral som skal benytte sjøvann fra Oslofjorden.

Hafslund Fjernvarme skal drifte energisentralen som skal levere varme, varmt tappevann og kjøling til nær en million kvadratmeter bygg når det hele er ferdig utbygget. Nå viser det seg at myndighetenes regelsett og rammer for beregning av energibruk kan føre til at byggene får dårligere energimerke enn energibruken tilsier.

Savner debatt
Asbjørg Næss er miljøansvarlig i Bjørvika Infrastruktur. I siste nummer av Teknisk Ukeblad sier hun at hun er fortvilet over at miljø- og energivennlige løsninger blir straffet på grunn av normerte beregningsmetoder. ? Agder Energi er også rammet av det samme regelsettet for sitt nybygg. Problemet er at det ikke finnes noen arena å føre debatten i, det er ingen prosess rundt dette nå, sier hun.

Les hele artikkelen.

Vedlegg