Utbyggingen av Bjørvika pågår for fullt og området er i ferd med å endre Oslos særpreg til fjordby. Miljøambisjonene for Bjørvikautvbyggingen er samlet i et miljøoppfølgingsprogram som var vedlegg til reguleringsplanen da den ble vedtatt i 2003. Programmet er nå revidert for å sikre at Bjørvika fortsatt kan være et foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling.

Revisjonen innebærer bl.a. nye og mer ambisiøse mål for temaene energi, klimagassutslipp, knutepunktsutvikling og materialer med tilhørende anbefalinger om tiltak. Som eksempel skal nye bygg i 2013 ha lavenergistandard.  Fra 2014 er målet passivhus. Det skal også utarbeides klimagassregnskap for alle bygg.

Det er åtte år siden reguleringsplanen og overordnet miljøoppfølgingsprogram (OMOP) ble vedtatt. Miljømålene i første versjon av OMOP av 27.08.2003 var svært ambisiøse sett i forhold til både forskriftskrav og gjeldende praksis i byggebransjen i 2003. For enkelte av temaene i OMOP har utviklingen gått videre i mer miljøvennlig retning, i takt med innskjerping av forskriftskrav og generelt større miljøbevissthet i bransjen. Utbyggerne har derfor gått sammen om å heve miljøambisjonene og nedfelle dette i foreliggende reviderte utgave av OMOP. Revisjonsprosessen har vært ledet av Bjørvika Infrastruktur som er tildelt ansvaret med å videreutvikle OMOP.

Last ned Reviderte utgave av Overordnet miljøoppfølgingsprogram (pdf 2,7 MB).

Hvor mye koster det å bygge et passivhus? Og hva innebærer det teknisk sett? Er du nysgjerrig på dette kan du laste ned rapporten fra arbeidsgruppen som utviklet de nye miljømålene. Her finnes oversikt over hva målene innebærer både økonomisk, teknisk og miljømessig.

Last ned: Rapport fra arbeidsgruppen som utviklet de nye miljømålene av 07.09.2011 (2,3 MB)