I går overleverte Statens Vegvesen store arealer som har vært benyttet til riggområder mellom fjorden og den ferdigbygde Dronning Eufemias gate og Kong Håkon 5.s gate til Oslo S Utvikling og Bjørvika Infrastruktur. Ferdigstilling av riksveinetter er en viktig milepæl i Bjørvikautbyggingen.


Befaring i forbindelse med overtagelse av tomtene B2, B3 og B7, samt deler av Akerselvallmenningen og Bispekilen 13. august 2014.

Før sommeren åpnet Statens Vegvesen Kong Håkon 5.s gate og mesteparten av Dronning Eufemias for trafikk. Disse grønne hovedveiene er godt tilrettelagt for kollektivtrafikk og myke trafikanter og er trukket tilbake fra fjorden. Bispelokket og den åtte felts motorveien (E18) er nå definitivt historie.


Flyfoto av Bispelokket og E16 fra ca. 2004. Til høyre i bildet kan man se at byggingen av Operaen så vidt hadde begynt.


Disse områdene ble overtatt av utbyggerne 13.aug. 2014. 

– Dette er en viktig milepæl. Nå kan vi endelig starte utbyggingen av boliger med næringslokaler innerst i Bispevika. På tomt nummer B7 skal vi bygge 170 leiligheter og grunnarbeidet begynner allerede i oktober hvis alt går etter planen, fortalte Arnt Fremstad prosjektkoordinator i OSU i forbindelse med at han skrev under overtagelsesprotokollen. www.osu.no

– Bispevika grenser til middelalderområdet, så før vi kan begynne vet vi at det er en båt fra 1400-1500 tallet som skal graves frem.


OSU gleder seg til å starte opp utbyggingen i Bispevika. Fra venstre Arnt Fremstad, Arnt Egeland og Per Erik Kristiansen.

Overtagelse av offentlige rom og veier
Deler av Wismargata, Rostockgata, Akerselvallmenningen og Bispekilen ble overtatt av Bjørvika Infrastruktur, som skal utvikle disse offentlige rommene i takt med resten av utbyggingen i perioden fra 2017 til 2020. Inntil videre vil disse områdene være riggområdet for utbyggingen på B7.


Trond Knapstad fra Bjørvika Infrastruktur skriver under overtagelsesprotokollen for deler av Akerselvallmenningen. Fra venstre: Trond Knapstad og Terje Lundsrud og Ian Markey fra Statens Vegvesen.


Dronning Eufemias gate 13. aug 2014.

Omtrent slik vil det se ut når utbyggingen  i Bispevika nord og sør er ferdig:

(copyright: OSU)


(copyright: Vianova/SVRØ)

Linker:

Statens Vegvesen og Bjørvika prosjektet:http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika

Eiendomsselskapet Oslo S Utvikling AS: http://osu.no