Det nye hovedbiblioteket reiser seg i Bjørvika, og i den forbindelse holder Bjørvika Utvikling på med å bygge Operaallmenningen og øvrig infrastrukturen rundt bygget og mellom Dronning Eufemias gate og Operaen og fjorden. For å ferdigstille arbeidet med Operagata og et stort nytt sitteamfi ned mot fjorden, stenges deler av Operagate midlertidig fra 1. november 2018 til mars 2019.

Omfattende arbeid
Det er et omfattende anleggsarbeid som skal utføres. Den gamle Havneveien, som deler av Operagata nå ligger oppå, må blant annet fjernes helt. Operagata skal bygges opp helt fra grunnen, inkludert alle tekniske installasjoner under bakken. Et nytt stort sitteamfi skal anlegges mellom Operagata og fjorden med Operaen som nærmeste nabo.

«Vi velger å gjøre dette arbeidet i en periode hvor det er mindre sykkeltrafikk og minst turister, slik at alt er klart til våren igjen,» forklarer Trond Knapstad, prosjektleder i Bjørvika Utvikling.

Omleggingen gjøres i overenstemmelse med Statens vegvesen, Bymiljøetaten, Operaen og berørte aktører i nabolaget.

Omlegging for fotgjengere og syklister
For de som kommer fra Oslo S-området og skal til Operaen og Sørenga, kan den raskeste veien være den nye Robert Levins gate. Dette er en gate mellom Oslo S og Dronning Eufemias gate og Operaen, og det østre fortauet åpner nå for fotgjengere.

En ny midlertidig 5 meters bred kombinert gang- og sykkelvei åpner 1. november og følger sjøen og blir en forlengelse av langkaia bort til Operaen. Deretter kan syklister og gående fortsette videre østover langs eksisterende den Operagata via Nylandsveien til Dronning Eufemias gate. Alternativ sykkeltrase gjennom Bjørvika er å følge hele Dronning Eufemias gate mellom Langkaigata i vest og Kong Håkon Vs gate i øst.

Den grønne stripen indikerer den midlertidige gang- og sykkelruten.

Når utbyggingen i Bispevika er ferdig, vil sykkelruten fra øst til vest gå gjennom en trase og sykkelgate spesielt lagt til rette for syklister og gående gjennom i Operagata og Rostockgata.

 

Omtrent slik vil Rostockgata se ut når den er ferdig.

Nytt kjøremønster for de som kommer vestfra og skal til indre by
Operagata stenges for gjennomkjøring 1. november. Kjørende som kommer fra vest og skal til indre by, må ta en sløyfe rundt Diagonale gjennom Robert Levins gate, Operagata og Nylandsveien. Disse veiene er toveiskjørte. Anleggstrafikken til og fra anleggsområdene øst for Akerselva inkludert Munchmuseet vil i hovedsak komme inn via Nylandsveien. Merk at Dronning Eufemias gate fra Nylandsveikrysset og østover et stengt for privatbiler i rushtrafikken.

Nytt kjøremønster. Operagata stenges for gjennomkjøring fra Langkaigata. Området merket med gult er anleggsområde og rigg for Bjørvika Infrastruktur og Deichmanske bibliotek.

Bakgrunnsinformasjon
Operaallmenningen forventes ferdig utbygd i forkant av at biblioteket åpner i 2020. Denne allmenningen blir Bjørvikas største byrom med et stort vannspeil på sommeren og skøytebane vinterstid. Det vil bli et multifunksjonelt samlingssted for kulturelle begivenheter, rekreasjon og folkegjennomstrømning. For mer info, se her.

Reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt i 2003. Bjørvika Utvikling er i tråd med utbyggingsavtalen, og gjennom sitt datterselskap Bjørvika Infrastruktur, ansvarlig for byggingen av alle de offentlige rommene og alt mellom byggene i Bjørvika. Dette inkluderer de syv allmenningene og den 3 km lange havnepromenaden, sjøbadet på Sørenga, strand ved Operaen, kommunale veier, broer, gang- og sykkelveier, høyspenningsanlegg og IKT. I tillegg bygger Bjørvika Infrastruktur vann- og avløpsanlegg på vegne av Oslo Kommune.
Alt dette ferdigstilles i takt med resten av eiendomsutviklingen. Når de offentlige rommene er ferdig utbygd overleveres de vederlagsfritt Oslo kommune. Eiendoms- og Byfornyelsesetaten er eiendomsforvalter, mens det er Bymiljøetaten som har ansvaret for driften.

For mer info om oss som bygger Bjørvika, se her.

Kontaktinformasjon:
Geir Lynnebakken, geir.lynnebakken@bjorvikainfrastruktur.no, mob. 905 07 385

For bilder, illustrasjoner og øvrig informasjon
Vibeke Hermanrud, kommunikasjonsansvarlig vibeke@bjorvikautvikling.no, mobil 901 16 493

Omtrent slik vil Bjørvika se ut når alt er ferdig rundt 2030. © 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell/ (juli 2018)

5 Svar
 1. Ivar Gyllenhammar
  Ivar Gyllenhammar says:

  Har prøvet å finne informasjon om hvordan handikappede/bevegelseshemmede lettest kan komme seg inn i operaen, men finner ingen informasjon om dette. Skuffende. Likeledes finner jeg heller ingen informasjon om handikappparkering. Sitter igjen med en følelse at det ikke er tilrettelagt for tilgang/adkomst for bevegegelseshemmede.

  Svar
 2. Gro Sinding
  Gro Sinding says:

  I fly kartet er Operagata gang og sykkelvei, hvor det før var HC parkering. Kan jeg likevel kjøre inn der.??
  Mvh Gro

  Svar
  • Vibeke Hermanrud
   Vibeke Hermanrud says:

   Ja, du kan kjøre svinge av fra Dronning Eufemias gate og inn Robert Levins gate, da finner du HC parkeringsplassene i Operagata.

   Svar

Tilbaketråkk & Pingbacks

Legg igjen et svar.

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *