3. mars flytter Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur inn i 4. etasje på Visma-bygget i Operakvarteret. To av våre nærmeste samarbeidspartnere, OSU og HAV E har allerede flyttet inn.

Den nye adressen blir Dronning Eufemias gate 16, 0190 Oslo.

Illustrasjonen over viser hvordan Bjørvika omtrent kommer til å se ut når alt er ferdig utbygd rundt 2020.
I utgangen av 2011 var ca. 10% av det totale utbyggingsarelaet for næring og bolig ferdigstilt.
Flere av bygningen i Operakvarteret, bl.a. Visma-bygget hvor vi flytter inn, er ferdig utbygget.