«Vi må sette oss hårete mål. Hvem våger IKKE å gjøre endringer nå?», spurte byrådsleder Raymond Johansen de over 220 tilhørerne på Bjørvikakonferansen 24. januar 2019. Vi er vel alle enige i at vi ikke kan overlate dette til noen andre – i en annen tid – å gjøre noe med utfordringene vi står ovenfor i dag. Det skulle bare mangle!

På Bjørvikakonferansen 2019 stilte vi spørsmålet: Hvilke strategier og tiltak må settes i kraft for at vi skal fortsette å være i forkant når det gjelder klima, miljø og sosialt bærekraftig byliv? 19 dyktige politikere og ressurspersoner delte sine tanker og erfaringer, utfordret publikum og kom med råd om retning og suksessfaktorer. Etter lunsj var det tre bolker hvor fagpersonene så inn i krystallkulen og diskuterte hva framtiden fordrer av oss når det gjelder bærekraftig utbygging, sosial bærekraft og hvordan digital teknologi kan anvendes for å skape bærekraftig byutvikling og gode opplevelser.

Gå til Bjørvika Utviklings Youtube kanal for å se alle innleggene:

>> PROGRAMMET   |   PRESENTASJON AV INNLEDERNE

Samarbeid er viktig

Raymond Johansen sa at han både var stolt og glad for at nettopp Oslo hadde fått den prestisjefulle utmerkelsen å bli Europas miljøhovedstad 2019, og han la vekt på at næringslivet står sentralt i markeringen av miljøhovedstadsåret.

Verdens byer sitter med et betydelig ansvar for å kutte klimagassutslippene. Det er derfor viktig at innbyggerne, kommunen og næringslivet samarbeider for å få til dette.

«Vi har erfart at kombinasjonen av pisk og gulrot fungerer. I Oslo opplever vi nå at byluften er bedre enn den har vært på over 10 år,» sa Johansen entusiastisk.

Han utfordret videre næringslivet til å være med på miljødugnaden, og bl.a. lage gode null-utslippsløsninger for egen transport av varer og tjenester.

Klimasmart mobilitet

Klimaetatsdirektør Heidi Sørensen

Klimaetatsdirektør Heidi Sørensen viste til at det har skjedd en revolusjon i transportvanene til privatpersoner. Kollektivandelen har gått forbi andelen private bilister. Innen 2022 er målet at det ikke skal benyttes fossilt brensel i byggenæringen, og dette støttes også av den nye regjeringserklæringen. «Vi kan bruke det grønne skiftet som en læringsarena. Systemer skal endres

Grønn transformasjon

Paul Lødøen og Asbjørg Næss reflekterte rundt hva som ble gjort for 10-15 år siden i Bjørvika når det gjaldt bærekraftig byutvikling. Den gang da var det store sprik mellom bransjens mål og bærekraftsmålene, og ofte store politiske uenigheter. Etterhvert ble en ambisiøs miljøplan vedtatt, og det ble bestemt å bygge konsentrert og i høyden, redusere gjennomgangstrafikken, bygge energieffektivt og fokusere på miljøvennlige materialer.

Miljø, bærekraft og klima har vært styrende for transformasjonen i Bjørvika siden den gang, og nå ønsker utbyggerne det grønne skiftet velkommen, fortalte Miljø- og bærekraftsansvarlig Asbjørg Næss.

Karianne Tvedt utfordret oss til å sette oss hårete mål slik at vi strekker oss lengre, og Marie Winswold bekreftet med eksempler fra BREEAM sertifisering i OSUs utbygging i Bispevika at det blir lettere å gjøre nettopp det etter hvert.

Asbjørg Næss fortalte om hvordan utbyggerne i Bjørvika arbeider med miljø og bærekraft.

Marie Windsvold snakket bl.a. om BREEAM.

No parking anytime

Kjell Kalland sa at det skulle bare mangle at HAV Eiendom vil strekke seg enda lengre når det gjelder fokus på bærekraft i den videre utbyggingen langs havnen både i Bjørvika og resten av Oslo.

«Vi har ikke tid til å vente. Vi må kjøre på!», sa Cathrine Dehli. Folk vil bidra om vi gjør det enkelt for dem. Hun la vekt på at vi må skape handlingene først, og så vil folk forstå at de bidrar med noe positivt.

Ditte Lysgaard Vind la vekt på at det er enorme verdier i gjenbruk i byggenæringen, som igjen har positiv effekt for klimaet.

Randi Lile viste til gode eksempler fra forskningssamarbeidet knyttet til Zero Emission Neighbourhood prosjektet i Trondheim.

Cathrine Dehli fra Footstep har har troen på at folk vil delta i vår felles miljødugnad.

Line Oma, leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo

Meld dere på

Line Oma kom som leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo med en innstendig oppfordring om å gi ungdommen i vår felles bydel en sjanse ved å koble ressursene i Bjørvika med utfordringene på Grønland.

Merete Lie la vekt på at nye Deichman bibliotek i Bjørvika vil være et sted for alle. Det er kort fysisk avstand mellom Bjørvika og Grønland, men den mentale avstanden er stor, så derfor har de startet arbeidet nå for å endre denne oppfatningen. Biblioteket vil skape et inkluderende og mangfoldig tilbud til de over 2 millioner brukerne som forventes årlig.

Den nystiftede Bjørvikaforeningen vil med Anne Beate Hovind i spissen være med å legge til rette for at et godt nabolag og sosial bærekraft. Sammen med blant annet Vålerenga Ishockey, vil de stimulere folk til å komme se ut av sofaen og ut på «løkka» i Bjørvika.

Langt kompass

Rolf Thorsen, Helge Tennø og Sindre Østgaard inspirerte oss på slutten av konferansen med eksempler på hvordan hi-tech løsninger som bl.a. sensorteknologi og kunstig intelligens kan benyttes i alt fra byggeprosesser til energieffektivisering. Fordelene med co-working ble vist til som et effektivt tiltak for arealutnyttelse, men ikke minst skaper det tilhørighet og meningsfullhet for folk.

Hva skal vi styre mot? spurte Østgaard. Han oppfordret oss til å bruke et langt kompass, og gjennomføre hyppige eksperimenter og tester underveis, slik at vi kan lære av egne feil, og raskere justere kursen når det er nødvendig.

Helge Tennø tok oss med inn i framtiden. Som er nå!

Rolf Thorsen fortalte om hvordan roboten fortsetter arbeidet når alle andre har gått hjem fra jobb.