Det er uten tvil mye liv ved sjøbadet i Bjørvika. Miljøansvarlig Asbjørg Næss i Bjørvika Utvikling tok seg nylig en dukkert og sjekket ut livet under vann, og hvordan vegetasjonen har grodd til på og rundt sjøbadet på Sørenga.

Se video fra snorkleturen her:
Bjørvika Infrastruktur har satt igang tiltak for å utvikle biodiversiteten under vann og bedre vannkvaliteten. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble kontaktet. Sammen med dem prosjekterte vi tiltak for å få tilbake noe av vegatasjonen. I 2015 ble det hengt opp tau som henger vertikalt under flyteren som er spesiallaget for å være et godt oppvekstområde for blåskjell og annet som lever i sjøen, forteller Asbjørg Næss.

– Det har kommet masse fin vegetasjon og begroing langs det flytende sjøbadet. Inne ved land så vi både fiskeyngel og sjøstjerner.

God vannkvalitet
Det første som ble gjort for å bedre vannkvaliteten i indre Oslofjord var å fjerne forurensede sedimenter på fjordbunnen. Den andre viktige tiltaket for å bedre vannkvaliteten er Vann- og avløpsetaten i Oslo kommunes prosjekt «Midgardsormen» som tar vekk forurensningen som kom av overløp etter mye nedbør, og som tidligere rant rett ut i indre Oslofjord.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune bekreftet  i sin rapport om bakterieresultater for uke 34/2016 at vannkvaliteten er god. Vannkvaliteten og sikten variererte noe i august på grunn av mye nedbør, men nå er det god sikt igjen.


Asbjørg Næss i fin flyt.

Konklusjonen er at det er minst like mye liv under, som over vann, på Sjøbadet.

Foto/Video: Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling, 2016