Futurefarmers´ Flatbread Society

Losæter er en ny kulturinstitusjon i en av Bjørvikas 7 allmenninger. Den er dedikert til kunst og urbant jordbruk og er initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. Denne nye kulturinstitusjonen bestå av levende matjord, åker med urkorn, et unikt bakehus og aktiviteter i regi av Futurefarmers Flatbread Society og flere andre grupper.


Copyright: Futurefarmers Flatbread Society / Bjørvika Utvikling. Foto: Monica Løvdahl, des. 2016


Sommeren 2017.

Futurefarmers; Flatbread Society på Losætra, Oslo, 2013 og fremover
Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst.

Flatbread Society er et offentlig kunstprosjekt bestående av fem hovedkomponenter:
· En kulturarvens kornåker dyrket av frø som er reddet fra utryddelse
· En eksperimentell arkitektonisk konstruksjon som vil muliggjør baking, bevaring og spredning av frø
· Vedvarende offentlige programmer ut 2018
· En kontrakt som regulerer utnyttelsen av området, hvor stedet gis navnet Losæter og som beskytter det dyrkede jorda, og garanterer at frøende skal lagres og spres for all fremtid
· En seiltur som fører frøene som er dyrket på Losæter tilbake til midtøsten (Seed Voyage)

Det internasjonale kunstnerkollektivet Futurefarmers dannet i 2012 foreningen Flatbread Society som har som mål å samarbeide med lokale aktører for å etablere en felles visjon for bruken av området. Flatbread Society bruker kornet som prisme og drivkraft i arbeidet som handler om forholdet mellom matproduksjon og kunnskapsdeling, kulturell produksjon, sosiopolitiske formasjoner og hverdagsliv. Foreningen har gjort aktiv og dynamisk bruk av stedet, og satt opp et bakehus, dyrket en urkornåker og arrangert diverse aktiviteter. Sætra har fått oppmerksomhet fra så vel bønder, bakere, ovnsbyggere, kunstnere og aktivister til jordforskere og byens politikere, og har gitt opphav til det urbane hagefellesskapet Herligheten.

"Flatbread Societys aktiviteter i Oslo har som mål å
skape et åpent rammeverk hvor man i fellesskap
kan utvikle området til et sted for kunst og aktiviteter
og et felles ressurssenter for urban matproduksjon
og bevaring av allmenningene."


For mer info, se flatbreadsociety.net.

Foto: Futurefarmers (sommeren 2013)

I 2015 ble Losæter offisielt døpt
Navnet er en paraply for flere aktiviteter: Flatbread Society, Oslo Byrøkt og Herligheten. Det spiller på gatenavnet "Loallmenningen" og på det norske ordet "sæter". "Lo" viser til stedets geografiske plassering i sjøkanten, og "sæter" henspiller på retten til å sende husdyrene til fjells på sommerbeite. Navnet Losæter gir et godt bilde av prosjektet og trekker linjene tilbake til jordbruksarven, slik at det skapes en forbindelse mellom fortid og nåtid. Etter hvert som Losæter utvikles, vil det å kultivere – i så vel praktisk som metaforisk forstand – knyttes an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer. Det åpne og flytende ved prosjektene som vokser fram på Losæter står i sterk kontrast til den rasjonelle utviklingslogikken som preger de øvrige omgivelsene i Bjørvika. Med sin beliggenhet midt blant bygg som Operaen, Munchmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Børsen, er Losæter og Flatbread Society plassert midt i byens kulturarv. Les mer om Losæter her.


Jordseremoni og signering av erklæring om bruk av Loallmenningen, 2015 (foto: Svein Kjøde)

Jordprosesjon 13. juni 2015
Bønder fraktet matjord fra egen gård gjennom Oslo til Losæter i Bjørvika. Med jord fra mer enn femti økologiske gårder fra Tromsø i Nord til Stokke i sør, ble fundamentet lagt for kunstprosjektet Flatbread Society Grain Field og Bakehouse. Jordprosesjonen, mennesker og jord bevegde seg gjennom Oslos gater, og satt søkelyset på dette historiske, symbolske øyeblikket som markerer overgangen fra et ubebygd tomt til arena for kunst og matproduksjonsrelaterte aktiviteter. For mer info om dette eventet, se her

2016
Bakehuset tok form og åkeren ble sådd med urkorn i mai. På sensommeren ble bakehuset inviet, og fra høsten 2017 var det i full drift.
Ovnsbygger Sten (ø.t.v). Emmanuel Rang ledet bakeworkshop ifbm Oslo Arkitekttriennales sideprogram "After Belonging" (ø.t.h.). Kulturnatt (n.t.v.) og Permakulturevent med Tsarsten & The Freudian Slippers.

Organisk prosess
Losætra har vokst fram gjennom en organisk prosess som begynte med Slow Days i 2011, etableringen av Herligheten parsellhager i 2012 og folks engasjement og bruk av stedet. Losæter er en intervensjon og blir en annerledes utvikling av byens offentlige rom hvor overraskelser, møter og det ikke planlagte kan skje.
Kunstner Amy Franceschini (foran th) med kano med takke i dialog med forbipasserende.

Sommeren 2013 undersøkte Futurefarmers vilkårene, økonomien, driften og designet for et slik konsept. De hadde en mobil takke i en kano som de dro med rundt i Oslo (over ved Operaen i Bjørvika) og bygde et midlertidige bakeovner på Lohavn foran Losæter. Foto: Max McClure / Copyright: Futurefarmers/Bjørvika Utvikling


Pressekontakter

Anne Beate Hovind,
Prosjektleder, Bjørvika Utvikling,
Anne.Beate.Hovind@bjorvikautvikling.no
+47 909 42528
Skype: anne.beate.hovind

Amy Franceschini
amy@futurefarmers.com
Skype: futurefarmeramy


MER INFORMASJON OG BAKGRUNN

Om kunstnerne Futurefarmers
Futurefarmers er en åpen sammenslutning av folk med ulik profesjonell bakgrunn, og som skaper arbeider med relevans for tiden og stedet de er i. Gruppens designstudio har siden 1995 tjent som plattform for kunstprosjekter, et gjesteatelierprogram samt egne forskningsprosjekter. Futurefarmers benytter seg av diverse medier i arbeider som kan destabilisere "visshetens" logikk. De dekonstruerer matpolitikken, offentlig transport og landbruksnettverk for å synliggjøre og forstå systemenes iboende logikk. Ved hjelp av en slik demontering finner de nye narrativer og rekonfigurasjoner som kan fungere som alternativer til tidligere dominerende prinsipper. Arbeidene har ofte et lekent inngangspunkt og gir deltakerne redskaper til dypere innsikt i det aktuelle saksfeltet – ikke bare for å kunne forestille seg forandring, men faktisk delta og få satt i gang forandring på stedet der vi bor.

Futurefarmers har satt i gang midlertidige skoler, bussturer, store utstillinger og midlertidige offentlige kunstverk. I 2008 kom de med et prosjekt for San Francisco for å igangsette et program for urbant jordbruk basert på de historiske Victory Garden, seiershavene fra første og andre verdenskrig. Dette arbeidet ble utstilt på San Francisco Museum of Modern Art i 2007 og året etter ble et pilotprosjekt vedtatt av San Francisco by, som resulterte i en større visningshage foran byens rådhus, nye lover som støttet urbant jordbruk og etableringen av et råd for matpolitikk.

Arbeidene deres har vært vist kollektivt Whitney Museum of American Art, New York Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim, New York Hall of Sciences og Walker Art Center. Amy Franceschini, en av grunnleggerne, har mottatt Guggenheim Fellowship 2009, Cultural Innovation Fund, Creative Work Fund og Graham Foundation.

www.futurefarmers.com

Futurefarmers er et team som består av: Amy Franceschini (San Francisco, USA), Marthe Van Dessel (Antwerp, Belgia), Stijn Schiffeleers (San Francisco, USA) og Lode Vranken (Gent, Belgium).

Mer info om kunstnerne (på engelsk):

Amy Franceschini from San Francisco, USA is the the lead artist in Futurefarmers art project in Bjørvika. Amy Franceschini is an artist and educator who constructs formats of exchange and production, many times in collaboration with other practitioners. Amy founded the artists collective Futurefarmers in 1995. Futurefarmers is a group of artists, de­signers, scientists and architects who create work that responds to the time and place around them. They use various media to deconstruct food systems, public transportation, rural farming networks and fortune 100 companies as a means to visualize and uncover systems of exchange. 

Amy’s solo and collaborative work have been included in the Whitney Museum, NY, the New York Museum of Modern Art, Solomon R. Gug­genheim Museum, NY, and Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco. She received her BFA from San Francisco State University in Photog­raphy and her MFA from Stanford University in New Genres. She is the recipient of the Artadia Award, California Cultural Innovation Grant, Eureka Fellowship, Creative Capital Emerging Fields grant and the Guggenheim Fellowship. She is a visiting faculty member at California College of the Arts and Stanford University’s joint graduate program in art and design. http://www.futurefarmers.com

Amy’s collaborative team will include:

Marthe Van Dessel, Antwerp, Belgium Van Dessel lives and works in Antwerp. She graduated Political and Social Sciences at the University of Antwerp (2002) and Graphic Design (2006) in St-Lukas. She was a researcher at the Jan Van Eyck Academy in Maastricht in 2006, a UNIDEE resident in 2007 and has been a guest lecturer at St-Lukas in Antwerp, the Royal Academy of Ghent and the Higher Institute of Fine Art. In 1998, Marthe initiated bolwerK, a non-exclusive temporal constellation which curates, mediates, facilitates and appropriates local and international projects, abducing thought and reflection on relevant issues. Together with bol­werK, she hacks, cuts and pastes; shares, engages, transforms and nestles in urban and institutional hardware. Social environments are created, not for streamlining ideas, but in order to formulate shared/common questions and hence feed a sense of communality.

Stijn Schiffeleers, San Francisco, USA Stijn Schiffeleers born in Belgium and now lives and works in San Francisco, USA. Stijn studied at the Royal Academy of Ghent and the University of Ghent, Belgium. In 2000, he co-founded the Belgian art collective Boutique Vizique, which became a non-profit organization in 2010. As an artist he has presented his media and technology based work at various locations in Europe, North-America and Australia. Between 2004 and 2009 he was part of Free Soil, an international hybrid collaboration of artists, activists, researchers and gardeners. Since 2003 he has been part of Futurefarmers. As an independent contractor he has been producing media within the cultural sector since 2000. In 2009 he became an employee at the Oakland Museum of California where he worked as a digital media specialist for their art galleries renovation project. Currently he is work­ing as a new media producer for an Irvine grant funded initiative called the Oakland Standard. http://www.boutiquevizique.com/ and http://museumca.org/theoaklandstandard/

Lode Vranken, Gent, Belgium Lode Vranken has been practicing architecture internationally since 1993. IN 1993, he received his masters in a UN Course on Human Settle­ments + Architectural Philosphy. He has been teaching since 2005 as a Ned delegate at The Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Barcelona, Spain and from 1993-94 a the Asian Institute for Technolgy in Bangkok, Thailand. He is a partner in Palladio studio in Belgium. Pal­ladio is know for their zero energy housing and socially tuned creative process. Lode co-founded a research coalition, De Bouwerij Architect, that focuses on social living structures for Passive Houses, Cradle 2 Cradle Buildings and Zero Energy Constructions. Lode Vranken’s research is focused on new concepts for small, self-sufficient living units; folding buildings, kinetic structures, rolling shelters all with zero carbon dioxide emission. Lode has been collaborating with San Francisco based art collective, Futurefarmers since 2005. www.debouwerij.com

Collaborating partner:
Kristin Bergaust
, Oslo, Norway Kristin Bergaust lives and works in the Oslo area, Norway. She graduated from the University of Oslo, Norway in 1983 and The National Academy of Fine Art in Oslo 1991. She was the director of Atelier Nord medialab for artists 1997-2001 and an active artist, curator and organizer in the field of socially conscious media, technology and art in Norway and elsewhere in Europe. From 2001 she was a Professor at Trondheim Academy of Fine Art, Faculty of Architecture and Fine Art, NTNU Norwegian University of Technology and Science. In 2008 she became a professor at the the Department of Art, Design and Drama at Oslo University College (now Faculty of Art, Design and Technology at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences). Her ar­tistic practice spans from individual gallery pre­sentations to collaborative projects and includes relational art practices in an intercultural context as well as artistic work and research in relation to urban development.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere