Bygg og bolig

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 4.500 boliger og 20.000 vil ha sin arbeidsplass her. I tillegg til bolig og næringsbygg inneholder Bjørvika tre sentrale kulturbygg: Operaen (åpnet i 2008), Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet som åpner i 2020 og en barne- og ungdomsskole med Losæter og Kongsbakken som nærmeste naboer skal etter planen åpne i 2022.

Ferdigstilte boliger ved utløpet av 2017 var 1355. Planlagt ferdigstilte boliger i perioden 2018 - 2020 er 870.


Utsikt mot Barcode, Operaen og det nye Munchmuseet fra havnepromenaden ytterst på Sørenga (juni 2017).

BOLIGER
De første boligene i Barcode stod ferdig i 2010, og høsten 2011 flyttet de første familiene inn i boliger på Sørenga. Det totale boligarealet er på rundt 405.000 m2 og vil utgjøre i overkant av 4.500 boliger: Operakvarteret (400), Sørenga (970), Bispevika (1.200) og Paulsenkaia (210). I tillegg bygges 300 studentboliger rett ved Operaen og det nye Deichmanske Bibliotek. Fra 2025 begynner utbyggingen på Grønlia med rundt 1.500 boliger.

NÆRINGSBYGG
Det skal utvikles ca. 410.000 m2 næringsarealer i Bjørvika hvorav 186.000 m2 i Barcode og 5.000 m2 på Sørengautstikkeren er ferdig utviklet.

Det er nå stor byggevirksomhet mellom Dronning Eufemias gata og fjorden og inkluderer Bispevika, Munch Brygge, Munchmuseet, Diagonale og Deichmanske bibliotek.

Barcode består av 12 bygg, som kommer på rekke og rad etter Oslo Atrium. Over 10.000 ha sin arbeidsplass her, som bl.a. PwC, KLP, Braathen, DNB, HAV E, BI/BU og OSU. I Barcode er det et 12.000 m2 bygulv med en rekke forretninger, bevertningsteder og kulturtilbud. Det første stedet som Kunsthall Oslo åpnet allerede i 2010. For mer info, se barcodeoslo.no.

På Sørenga har det åpnet flere spisesteder og to matvarebutikker, og i 2016 åpnet DNT en "hytte" i byen - les mer om Friluftshuset aktiviteter her.

Byggingen av Diagonale mellom Operaen og Oslo S ble påbegynt i 2014. Her kommer det studentboliger og Diagonale office med butikker og kafeer på gateplan som åpner i 2018/2019. For mer info, se haveiendom.no/area/diagonale/

OFFENTLIGE ROM
For hver kvadratmeter som bygges, settes det av kr. 2.500 (2003 verdi) til utbygging av teknisk infrastruktur og de offentlige rommene, som Bjørvika Infrastruktur har ansvaret for.For mer informasjon, ta direkte kontakt med utbyggerne i Bjørvika:I 2015 var Barcode nesten ferdig utbygd og rundt 10.000 mennesker hadde allerede sin arbeidsplass her.Bygget "diagonale" med kontorer (tv) og 300 studentboliger (th) (ILL: copyright HAV E)


Restauranten Vaaghals i PWC-bygget i Barcode åpnet i oktober 2014.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere