Om oss

  • Her er en oversikt over noen av aktiviteter og arrangement i Bjørvika i år - og tidligere år.
  • Pressekontakt, profilbilder og logo for nedlastning.
  • Grunneierne og fremtidige grunneiere i Bjørvika har sammen stiftet Bjørvika Utvikling AS (BU). Selskapets formål er å være et felles interesse- og koordineringsorgan for grunneierne overfor bl.a. offentlige myndigheter i utviklingen og utbyggingen av området. BU skal bl.a. fastsette utbyggingsrekkefølgen og gjøre prioriteringer innen for sitt virkeområde.
  • Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne.
  • Utviklingen av Bjørvika ble planlagt under ett og samordnet i flere retningslinjer. 
    Dette ble gjort for å sikre helhet, effektiv arealbruk, gode byrom og klare standarder for kvalitet i utforming av begyggelsen. Med sine byrom, allmenningene, fra byen bak gjennom den nye bebyggelsen og ned til sjøen, og med sin urbane form og moderne arketektur, blir Bjørvika et markert symbol på vår tid.
  • Se korte videointervju med Geir Lynnebakken (daglig leder), Asbjørg Næss (miljøansvarlig) og Anne Beate Hovind (prosjektleder kunst) i Bjørvika Utvikling AS.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere