Om oss

 • Her er en oversikt over noen av aktiviteter og arrangement i Bjørvika i år - og tidligere år.
 • Pressekontakt, profilbilder og logo for nedlastning.
 • Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne.
 • Navnet Bjørvika het på norrønt språk "Bæjarvik" som har betydningen Byvika. 
  Området representerer sentrale og viktige deler av Oslos historie fra før middelalderen og fram til i dag. (- Teksten er hentet fra Designhåndboken)
 • Utviklingen av Bjørvika ble planlagt under ett og samordnet i flere retningslinjer. 
  Dette ble gjort for å sikre helhet, effektiv arealbruk, gode byrom og klare standarder for kvalitet i utforming av begyggelsen. Med sine byrom, allmenningene, fra byen bak gjennom den nye bebyggelsen og ned til sjøen, og med sin urbane form og moderne arketektur, blir Bjørvika et markert symbol på vår tid.
 • Grunneierne og fremtidige grunneiere i Bjørvika har sammen stiftet Bjørvika Utvikling AS (BU). Selskapets formål er å være et felles interesse- og koordineringsorgan for grunneierne overfor bl.a. offentlige myndigheter i utviklingen og utbyggingen av området. BU skal bl.a. fastsette utbyggingsrekkefølgen og gjøre prioriteringer innen for sitt virkeområde.
 • Bjørvika Infrastruktur AS (BI) har ansvaret for og styring av utbygging av teknisk infrastruktur i Bjørvika.
  BI eies 100% av Bjørvika Utvkling AS.
 • Se korte videointervju med Geir Lynnebakken (daglig leder), Asbjørg Næss (miljøansvarlig) og Anne Beate Hovind (prosjektleder kunst) i Bjørvika Utvikling AS.
 • Velkommen til offisiell åpning av sjøbadet i Bjørvika torsdag 25. juni kl. 18:00!

 • Velkommen til Bjørvikakonferansen 2015 Aktiv på BYvis tirsdag 24. november fra kl. 09.00 til 14.00.
 • Bjørvika Utvikling, HAV Eiendom og Oslo S Utvikling har gleden av å ønske velkommen til Bjørvikakonferansen 2016 "Om å vokse opp midt i byen" 22. november.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere