Se oppdatert status for utbyggingen av Bjørvika

Det har vært enorm byggevirksomhet i Bjørvika de siste årene, og tross korona er det stadig mer som ferdigstilles og åpnes opp – både bygg, veier, strand og leiligheter.

Selv om Bjørvika begynner å ta form er det fortsatt store arealer som gjenstår å bygge. Faktisk er det mindre en 60% av Bjørvikautbyggingen som er ferdig i 2021!

Kartet under viser hvilke tomter som gjenstår å utvikle. Det skjer mye spennende i Bjørvika fremover!